Arkisto marraskuu, 2013

Liikelaitosten toiminta läpinäkyväksi

sunnuntai, 17 marraskuun, 2013

Keskisuomalaisen mielipidepalstalla ti 12.11.2013

Viikko sitten käsitteli Jyväskylän kaupunginvaltuusto kuluvan vuoden talousarvion muutoksia. Taloussuunnitelmaosiossa kiintyi huomioni ”Satunnaisiin menoihin” kirjattuun 2,136 miljoonan euron kuluerään sekä samansuuruiseen ”Satunnaiseen tuloon”.

Perehdyttyäni lähemmin kirjaukseen, minulle selvisi, että kyse on kaupungin Talouskeskus- liikelaitoksen kahden vuoden (2011 ja 2012) kumulatiivisesta tappiosta, joka em. tavalla poistettiin kaupungin kirjanpidosta. Ihmettelin asiaa valtuuston kokouksessa, mutta en ollut tyytyväinen virkamiehen antamaan vastaukseen.

Kysynkin näin julkisesti, mistä ”suhmuroinnissa” on kyse? Olen tottunut kirjanpitolain mukaiseen käytäntöön, että yrityksen ja liikelaitoksen tilikauden aikainen voitto lisätään Taseen Omaan pääomaan ja tappio vähennetään Omasta pääomasta. Näin ei kuitenkaan ole toimittu, vaan 2,136 miljoonan euron tappio on hoidettu ”sisäisin tasejärjestelyin” veronmaksajien piikkiin.

Ihmettelyäni lisää sekin, että kaupungin vuoden 2012 hyväksytyssä tilinpäätöksessä (sivu 174) todetaan asiasta mm. seuraavaa: ”Talouskeskus-liikelaitoksella on kumulatiivista alijäämää 2.135.711,01 euroa. Alijäämän kattamiseksi on laadittu ja hyväksytty taloussuunnitelmassa 2013–2015 toimenpiteitä, jotka toteuttamalla alijäämä tulee katetuksi taloussuunnittelukauden aikana.”

Talouskeskus-liikelaitoksen asiakkaina ovat olleet vuoden 2012 lopussa seuraavat yhteisöt: Jyväskylän kaupunki ja sen konserniyhtiöt, Hankasalmen kunta, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Jykes Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöt sekä Jyväskylän seudun hankintarenkaan jäsenet.  Muuramen kunnalle tuotettiin kesällä 2012 palkkahallinnon palveluja.

Haluan myös tietää, miten liikelaitoksia valvotaan kaupunginhallituksen toimesta.  Mielestäni ei ole oikein, että kaupungin liikelaitokset saavat – eräiltä osin – elää ”kuin pellossa” välittämättä liiketoiminnan tuloksesta. Eli jos liiketoiminta ei pidä päällään, niin ”nou hätä”, kyllä omistaja ja viime kädessä kaupungin veronmaksajat maksavat viulut.

KAUKO TUUPAINEN

ex. tilintarkastaja,

kaupunginvaltuutettu (ps)

Jyväskylä