Arkisto tammikuu, 2011

Pysy totuudessa, Pauli!

maanantai, 24 tammikuun, 2011

Keskisuomalaisen mielipidepalsta, ma 24.1.2011

Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Pauli Partanen syyllistyi itsekin totuuden vastaiseen lehtikirjoitteluun (Ksml 21.1.), väittäessään, että perussuomalaiset ovat ”torjuneet palveluyrittäjät ja yritysten työntekijät”.

PS:n valtuustoryhmän puolesta totean, että kokoomuksen johdolla estettiin valtuustokauden alussa perussuomalaisten osallistuminen lautakunta- ja hallitustyöskentelyyn, joten edustajamme ei ollut mukana päätöksenteossa. Jos olisimme olleet, niin päätös ei olisi muuttunut kaupunginhallituksessa.

KAUKO TUUPAINEN

valtuustoryhmän puh. johtaja (PS), Jyväskylä

Jyväskylän tauti?

sunnuntai, 23 tammikuun, 2011

Jyväskylän Kaupunkilehti, la 22.1.2011

1960- ja 1970-luvuilla puhuttiin ”Turun taudista”, joka tarkoitti, vähemmän järkeviä ratkaisuja kunnallisessa päätöksenteossa kohdentuen erityisesti kaupungin kaavaratkaisuihin ja vanhojen historiallisten rakennusten purkamiseen.

Jyväskylään on viime vuosina levinnyt vastaavankaltainen virus, joka on tartuttanut kaupunginvaltuuston enemmistön tekemään järjettömiä ratkaisuja.

Entisen Kankaan tehtaan kiinteistön pakko-osto kaupungille 13 miljoonalla velkaeurolla oli yksi sellainen. Oikeisto myötäjuoksijoineen perusteli kauppaa työpaikkojen saannilla alueelle, vaikka ne olisivat rakentuneet sinne ilman kaupunkiakin. Kertoihan maakuntalehtemme näyttävästi 13.1., että Lutakkoon tulee nykyisen 1.500 työpaikan lisäksi lähivuosina 500 uutta työpaikkaa, ilman kaupungin maksumiehenä mukanaoloa.

Toinen suuruudenhullu päätös tehtiin viime maanantaina, kun kaupunki valitsi 13-jäsenisen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnan alaisuuteen kolme 13- jäsenistä jaostoa varamiehineen. Jaostot ”valmistelevat” lautakunnan käsittelyyn meneviä asioita. Itsenäistä päätösvaltaa jaostoille ei annettu. Tämä saavutus on Suomen ennätyksen luokkaa. Yleensä lautakunnan alaiset jaostot ovat maksimissaan viisijäsenisiä. Paitsi hallinnollinen byrokratia, myös hallinnon kustannukset kolminkertaistuvat kertaheitolla.

Edellä mainitut tapaukset ovat oireita Jyväskylän taudin leviämisestä. Viimeisimpiä, mutta tuskin viimeisiä, ovat Jyväskylän kaupungin hankintapäätökset, koskien pyykkien pesettämistä Virossa ja tulevan kävelykadun suunnittelun antamista helsinkiläiselle suunnittelutoimistolle. Suunnittelun hintalappu on – tässä vaiheessa – reippaat 100.000 euroa. Yksityiskohtaisilla suunnitteluohjeilla ”pelattiin toteuttamisvaiheesta ulos” paikallinen betonialan yrittäjä, joka olisi ollut valmis kattamaan kävelykadun korkealuokkaisilla päällystekivillä – kiinalaisen tuotteen sijaan.

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu (PS)

Presidentin valtaoikeudet säilytettävä

lauantai, 15 tammikuun, 2011

Keskisuomalaisen Mielipidepalstalla la 15.1.2011

Minulta – perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaalta – on eri yhteyksissä kysytty kantaani presidentin valtaoikeuksiin.  Asia on ajankohtainen myös eduskunnassa, jossa hallituspuolueet haluavat kaventaa presidentin valtaa ja siirtää sitä enenevässä määrin valtioneuvostolle.

Tarvitaanko me sellaista presidenttiä, joka toimii kuninkaiden tapaan vain seremoniamestarina ja erilaisten yritysten ja yhteisöjen avajaisjuhlien sinivalkoisen nauhan katkojana? Ei tarvita.

Presidentillä täytyy säilyttää perustuslain mukainen valta.  Presidentti-instituutio toimii kansaa yhdistävänä vallankäyttäjänä ja maamme ulkopolitiikan johtajana.  Myös Suomen kansan enemmistö haluaa säilyttää presidentin nykyisen aseman.  Siitä selkeä viesti on suomalaisten äänestysaktiivisuus presidentin vaalissa.

Presidentin valtaoikeuksia tulisi vahvistaa ja kirjata perustuslakiin lausuma, jonka mukaisesti presidentti – ulkopolitiikan johtajana – osallistuu EU-kokouksiin, varamiehenään pääministeri. Totta kai yhteistoiminta valtioneuvoston kanssa jatkuu, mutta päävastuun tulee olla presidentillä.

Haluan edellä kertomallani korostaa sitä, että suomalaiset valitsevat presidentin suoralla kansanvaalilla, kun pääministerin valinnan suorittaa ”vain” eduskunta. Presidentti nimittää pääministeriksi henkilön, joka eduskunnassa suoritetussa avoimessa äänestyksessä on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

KAUKO TUUPAINEN, PS:n Keski-Suomen piirin varapj.

Demokratia ei ole byrokratiaa!

lauantai, 8 tammikuun, 2011

JyväskylänKAUPUNKIlehti, la 8.1.2011

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti ”viisaudessaan” esittää kaupunginvaltuustolle, että – hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen vastainen nykyjärjestelmä eli sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunnat lakkautetaan ja tilalle kehitellään uusi entistäkin byrokraattisempi hallintokuvio.

Järjestely johtuu siitä, että ensin Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja myöhemmin Korkein hallinto-oikeus totesivat nykyjärjestelmän laittomaksi eli yhdistyneiden kuntien järjestämissopimuksen vastaiseksi. Todettakoon, että Perussuomalaisten valtuustoryhmä vastusti aikoinaan laitonta järjestelyä.

Kaupunginhallituksen uusi yksimielinen, hallinnollista byrokratiaa lisäävä ehdotus lähtee siitä, että perustetaan uusi Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta. Uuteen Sivistyslautakuntaan valittaisiin 13 varsinaista ja 13 varajäsentä. Lisäksi laitakunnan alaisuuteen perustetaan kolme jaostoa, jotka valmistelisivat lautakunnan käsittelyyn tulevia asioita. Jokaiseen jaostoon tulisi 13 jäsentä ja 13 varajäsentä.

Tämä tarkoittaa sitä, että porvariryhmät ”myötäjuoksijoineen” lisäävät jälleen kaupungin byrokratiaa 26 luottamushenkilöllä ja keventävät kaupungin kassaa heidän korotetuilla palkkioillaan.

Minusta olisi ollut järkevämpää toimia, kuten aikoinaan sovittu kuntien hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus edellytti ja tyytyä KHO:n päätökseen ja yhteen lautakuntaan.

KAUKO TUUPAINEN, kaupunginvaltuutettu (PS)