Arkisto joulukuu, 2010

Porvaristolla ”oma lehmä ojassa”?

perjantai, 31 joulukuun, 2010

Suur-jyväskylän lehti, ke 29.12.2010

Oliko Jyväskylän kaupunginvaltuuston porvaristolla myötäjuoksijoineen ”oma lehmä ojassa”, vai ”ketun häntä kainalossa”, kun se päätti korottaa omia kokouspalkkioitaan osin jopa 40 % ? 

Korotuspäätös syntyi maanantaina valtuustossa äänin 47 – 16, tyhjää 12. Eniten ihmettelen tyhjää äänestäneitä, sillä kyllä valtuustoon valitun tulee perehtyä käsiteltäviin asioihin niin hyvin, että kykenee äänestämään ”jaa” tai ei”. Tässä äänestystilanteessa tyhjää äänestäneet olivat korotusten takana, koska eivät niitä vastustaneet.

Edustan näkemystä, että palkkojen ja palkkioiden korotuksien tulee perustua ns. ansaintaperiaatteeseen.  Tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto ei korotuksia ansaitse, niin paljon on tänäkin vuonna veronmaksajien miljoonia hupuloitu ei-järkeviin kohteisiin.

KAUKO TUUPAINEN, kaupunginvaltuutettu (PS)

Valtuuston vallan vahvistaminen

perjantai, 17 joulukuun, 2010

Keskisuomalaisen mielipidepalsta pe 17.12.2010

Jyväskylän kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö otti voimakkaasti kantaa ”valtuustojen vallan vahvistamiseen” puheenvuorossaan Kuntalehden numerossa 16/2010. Olen hänen kanssaan lähes kaikesta samaa mieltä.  Näkemykseni perustuu lähes 40 vuoden virka- ja luottamusmieskokemukseeni niin kuntatalouden kuin –hallinnonkin alalla.

Jyväskylässä on valtuutettujen valtaa siirretty – vuosien saatossa – joko tietoisesti tai osin valtuutettujen tietämättä (lue: ymmärtämättä) kaupunginhallitukselle sekä lauta- ja johtokunnille.

Toisaalta lautakuntien lukumäärä on viimeisen 20 vuoden aikana puolittunut, mutta samanaikaisesti on lauta- ja johtokuntien jäsenmäärä kasvatettu voimakkaasti. Perusteluksi on sanottu, että se lisää demokratiaa, mutta totuus lienee se, että niihin on istutettu henkilöitä, jotka ovat jääneet ”rannalle” eli eivät ole ylittäneet kuntavaaleissa valtuustoon pääsemisen kynnystä.

Jyväskylässä on myös ”seurattu aikaa” ja yhtiöitetty kunnalle kuuluvia toimintoja.  Ne mitä ei ole – tässä vaiheessa – haluttu yhtiöittää on muutettu liikelaitoksiksi, jotta saadaan omille puoluetovereille paikkoja niin yhtiöiden kuin liikelaitoksienkin hallintoon.

Olen usein sanonut, että yhtiön hallituksen tulee mahtua henkilöautoon ollakseen toimintakykyinen. Jos osakeyhtiön hallituksen jäsenten lukumäärä hipoo kymmentä, se ei ole enää hallitus vaan lähinnä hallintoneuvosto. Kun Jyväskylän energialaitos yhtiöitettiin v. 1997, niin hallitukseen valittiin 11 jäsentä, jota jo tuolloin pidin liian suurena, toimiessani hallituksen puheenjohtajana. Tällä hetkellä hallitukseen kuuluu 10 jäsentä eli yksi vähemmän.

Myös Jyväskylän kaupunginhallituksen pöydän ympärys on miehitetty eri puolueiden jäsenillä niin, että joka viides valtuutettu istuu hallituksessa. Lisäksi kokouksiin osallistuu neljä valtuuston puheenjohtajistoon kuuluvaa.  Myös valtuustomme jäsenmäärä (75 valtuutettua) on kuntaliitoksista johtuen vielä pari vuotta ylisuuri.

Allekirjoitan myös Kevan kyselyn (kevät 2009) lausuman, että ”hallituksen jäseniltä puuttuu hallitustyöskentelyssä tarvittava osaaminen”.  Olenkin joskus todennut, että kaupunginhallituksen jäsenen tulisi hallita kuntalain, hallintolain, kirjanpitolain ja osakeyhtiölain alkeet ollakseen kelvollinen valmistelemaan ja toimeenpanemaan valtuuston päätökset sekä kyetäkseen itsenäiseen ajatteluun ja päätöksentekoon hallituksessa.

KAUKO TUUPAINEN, kaupunginvaltuutettu (PS)

Tämäkö on populismia?

torstai, 9 joulukuun, 2010

Suur-JyväskylänLEHTI, kommenttipalsta ke 8.12.2010 

 Jyväskylän demarit pitävät työttömien, vanhus- ja vammaispalvelujen sekä huumeongelmaisten kuntoutuksen tukemista populismina.

 Keski-Suomen demarien viikkolehti ”uutisoi” 2.12.2010 sivuillaan Jyväskylän kaupunginvaltuuston viime kokousta toteamalla mm. etteivät ”persujen populistiset esitykset saaneet vastakaikua valtuustossa”.  Tämä todisti jälleen kerran, etteivät ”vähäosaisten asiat” kiinnosta demareita, vasureita ja oikeistoa lainkaan, juhlapuheista huolimatta.

Toisaalta ei demarilehti tiedosta, mitä perussuomalaiset populismilla tarkoittavat. Me kannatamme populistista demokratiakäsitystä – elitistisen sijaan.  Populistisen demokratiakäsityksen mukaan kansalaiset haluavat valita edustajikseen henkilöitä, joiden kanssa he ovat asioista samaa mieltä ja jotka kykenevät yhdistämään kansaa erilaisten eturyhmäpyrkimysten paineessa.

Onko populismia, kun esitimme, että:

1)   Kaupungin jatkuvasta suuresta työttömyydestä johtuen on työllistämispalvelujen määrärahaa korotettava kolmella miljoonalla eurolla. Tästä määrärahasta on syytä kohdentaa 200.000 euroa koululaisten, opiskelijoiden ja muiden nuorten työllistämiseen.

Perustelu: Mielestämme on merkittävästi järkevämpää työllistää työttömiä kuin maksaa vuosittain 6 – 8 miljoonaa euroa sanktioita Kelalle työllistämisen laiminlyönnin vuoksi.

Yllä oleva esityksemme hylättiin äänin 63–11, tyhjää 1.

2)   Vanhus- ja vammaispalveluun on saatava lisämäärärahaa 100.000 euroa, jotta voidaan paremmin toteuttaa ne lakisääteiset palvelut, jotka on huomioitu jo 1.9.2009 voimaan tulleessa Vammaislain osauudistuksessa

Perustelu: Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka on todennut Eduskunnassa 18.9.2009: ”Suomen lainsäädännöstä löytyy vahvemmat oikeudet LYPSYLEHMIEN ja VANKIEN ulkoiluun kuin laitoksissa olevien vanhusten pääsyyn ulkoilmaan”.

Yllä oleva esitys hylättiin äänin 55–16, tyhjää 4.

3) Huumeongelmaisten kuntoutuksen järjestämisen määrärahoja on lisättävä 100.000 eurolla, jotta halukkaat nuoret pääsevät irti huumeistaan.  Tällä määrärahalla voidaan perustaa esimerkiksi kaksi sairaanhoitajan tointa

Perustelu: Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja nuorten vanhemmilta, jotka toivovat kaupungilta apua lastensa huumeongelman katkaisuun. Jonotus hoitoon kestää liian kauan.

Yllä oleva esitys hylättiin äänin 61–10, tyhjää 4.

 KAUKO TUUPAINEN, Perussuomalaisten valtuustoryhmänpuheenjohtaja, Jyväskylä

Valtuusto löi työttömiä korville!

sunnuntai, 5 joulukuun, 2010

Jyväskylän KAUPUNKIlehti la 4.12.2010

Jyväskylän kaupunginvaltuuston selkeä enemmistö löi jälleen kerran työttömiä korville. Kyse on viime maanantaisesta valtuuston kokouksesta. Esitin valtuustossa – Jorma Uskin – kannattamana, että työllistämispalvelujen määrärahaa korotetaan kolmella miljoonalla eurolla.  Tästä määrärahasta olisi kohdennettu 200.000 euroa koululaisten, opiskelijoiden ja muiden nuorten työllistämiseen.

Mutta ei, kun ei, tuumi valtuusto ja äänesti esityksin nurin äänin 63–11, yksi tyhjä. Minusta hurskaat puheet työttömyyden vähentämiseksi jäävät edelleenkin sananhelinäksi yhtyneen porvariston toimesta. Kysynkin, että kuinka järkevää on kaupungin maksaa sanktioita Kelalle 6- 8 miljoonaa euroa tänäkin vuonna, kun hommaa ei hoideta järkevästi.  Nämäkin miljoonat ovat poissa kaupunkilaisten peruspalveluista.

Kauko Tuupainen, kaupunginvaltuutettu (PS)

Jyväskylän kaupungin talousarviokokous maanantaina 29.11.2010

keskiviikko, 1 joulukuun, 2010

Kauko Tuupainen, Perussuomalaisten valtuustoryhmä puheenjohtaja

Kaupungin ensi vuoden talousarvion loppusumma on 996,4 miljoonaa euroa.  Rahaa on siis lähes miljardi ja on tämän valtuuston asiana päättää, mihin sitä järkevästi käytetään.  Sanoin järkevästi, koska tänä vuonna olemme äänestyksien jälkeen, päättäneet laittaa useita miljoonia ”Kankkulan kaivoon”.  Tarkoitan Lutakossa olevan Siltakadun osittaista tunnelointia (tällä hetkellä lähes 6 Me) ja etuosto-oikeuden käyttöä kahden kansainvälisen Pörssiyhtiön (M-real Oyj ja Sappi Finland I Oy) välisissä kaupoissa, koskien entisen Kankaan tehtaan kiinteistöjä.

(lisää…)