Arkisto helmikuu, 2014

Onko EU jo suoritustilassa ?

lauantai, 8 helmikuun, 2014

Suur-Jyväskylän lehti, ke 05.02.2014

Hiljattain kerrottiin mediassa, että Suomen maksut EU:lle kasvavat entisestään. Tämä johtuu EU:n tilinpidon uudistuksesta käsitellä tutkimus- ja kehittämismenoja. Menot ovat tähän asti kirjattu ns. juokseviin menoihin, mutta jatkossa ne kirjataan investointimenoiksi. Kirjausmuutos lisää Suomen EU-menoja 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan EU:n varat olivat 154 miljardia euroa ja velat 194 miljardia eli tase oli ”pakkasella” 40 miljardia. Kun tähän lisätään EU:n komission tekemät jäsenmaita koskevat sitovat investointipäätökset 200 miljardia, on vajausta EU:n kassassa noin 240 miljardia euroa.

EU:n tämän vuoden budjetti on 2,5 kertaa suurempi kuin Suomen valtion talousarvio eli noin 135 miljardia euroa.  Se on jäsenmaiden vaatimuksesta 8 % pienempi kuin viime vuonna, joten yhtälö varojen ja vastuiden suhteen on mahdoton.  Kuinka EU pystyy kattamaan 240 miljardin euron vajeen, jos sen vuosibudjetti jatkuvasti pienenee?  Vastaan, ettei mitenkään. Jos EU olisi osakeyhtiö, olisi se suoritustilassa, matkalla kohti konkurssia.

Hallituspuolueiden edustajat kertovat mielellään Suomen saamista EU-avustuksista. Totta on, että saamme EU:lta avustuksia eri kohteisiin, mutta ne kaikki ovat suomalaisten veronmaksajien rahoittamia.  Miksi? Siksi, että vuonna 2011 oli Suomen nettomaksu EU:lle 652 miljoonaa euroa, 2012 oli nettomeno 659 miljoonaa euroa ja viime vuonna noin 700 miljoonaa eli kolmen viimeisen vuoden nettomaksut EU:lle olivat 2 miljardia euroa.

Minultakin on tivattu neuvoja taloutemme tasapainottamiseksi. Olen sanonut, että perussuomalaiset ovat niitä valmiita antamaan, jos hallitus suostuu ns. parlamentaariseen työskentelyyn, jossa oppositio on tasavertaisesti mukana. Tämä ehdotus ei ole kokoomukselaiselle pääministerille kelvannut. Yksittäisen edustajan puheille ei ymmärrettävästi annata samaa painoarvoa kuin eduskuntaryhmän esitykselle, joten se siitä.

KAUKO TUUPAINEN

kansanedustaja,

valtiovarainvaliokunnan jäsen (ps)