Arkisto heinäkuu, 2023

Olisiko valtuutettujen määrää syytä pienentää?

tiistai, 25 heinäkuun, 2023

Keskisuomalainen to 27.7.2023

Keskisuomalainen julkaisi 15.7.2023 mielenkiintoisen artikkelin Jyväskylän valtuutettujen poissaoloista. Jutun johdosta käytiin vilkasta keskustelua lehden verkkosivuilla. Mielestäni tärkeintä on, että valtuuston kokoukset ovat päätösvaltaisia, jonka vuoksi varavaltuutettujärjestelmä on paikallaan.

Jutun tiimoilta tuli mieleeni, kun kaupungin talous on tulevina vuosina tiukoilla, että yksi tapa säästöjen saamiseksi ja valtuutettujen aktivoimiseksi olisi luottamushenkilöiden määrän vähentäminen.

 Voimassa olevan kuntalain 16 §:n mukaan asukasmäärän ollessa 100 001 – 250 000, Jyväskylän valtuuston määräksi riittäisi 59 valtuutettua. Myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien jäsenmäärä tulisi pudottaa 11 henkilöön. Eräänä perusteluna totean, että Helsingin kaupunginhallituksessa on tällä hetkellä 15 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä sekä lautakunnissa 13 jäsentä, vaikka asukasmäärä on noin 665 000 eli yli 4 ½ kertaa suurempi kuin Jyväskylän (146 000 asukasta).

Toiseksi perusteluksi esitän kaupungin talousarvion loppusumman pienentyessä vuoden 2022 alkuperäisestä talousarviosta tämän vuoden talousarvioon verrattuna 568,9 miljoonaa euroa eli 45,5 %, niin mielestäni luottamushenkilöiden ja virkamiestenkin vastuu vähenee melkoisesti.

Voimassa olevaa kuntalakia säädettäessä pidettiin tärkeänä silloisten kunnanvaltuustojen kokojen pienentämistä. Sen katsottiin edistävän päätöksenteon vastuullisuutta ja luottamustoimen houkuttelevaisuutta.

Jyväskylän valtuustoon kuului vuosina 1992 – 2004 eli neljän valtuustokauden aikana 59 valtuutettua, kun kaupungin väkiluku oli yli 100 000 asukasta. Kuntaliitos maalaiskunnan ja Korpilahden kanssa nostatti valtuutettujen määrän vuoden 2006 kuntavaaleissa tilapäisesti 75:een.  Nykyinen valtuutettuja määrä on 67.

Palaan mielipiteeni otsikkoon eli edellä esittämilläni perusteilla ehdotan, että kaupunki tekee Oikeusministeriölle ehdotuksen vuoden 2024 loppuun mennessä kaupunginvaltuuston valtuutettujen määrän pienentämiseksi 59 valtuutettuun.

Lopuksi totean, että nykyvaltuutettujen ”pöytätavat” ovat muuttuneet, sillä valtuustoryhmästä eronneet haluavat säilyttää lauta- tai johtokuntapaikkansa. He ovat unohtaneet, että ehdotukset paikoista valtuustolle ovat tehneet valtuutetun aiemmat puolueosastot, joten loikkareiden olisi syytä niistä luopua.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä

Puhemiehen toiminta on säännösten mukaista

sunnuntai, 23 heinäkuun, 2023

PS Blogi su 23.7.2023

Näyttää Perussuomalaisten viime eduskuntavaaleissa saama kannatus olevan kova pala niin vasemmistopuolueille kuin vihreillekin. Opposition demonisointi alkoi välittömästi hallitusneuvottelujen alkumetreillä. PS:n oppositioaikana toimi eduskunnan varapuhemiehenä Juho Eerola kaksi kautta ilman jokapäiväistä loanheittoa.

Aleksis Kiven Nummisuutareista tunnettu sanonta: ”Niin muuttuu maailma Eskoseni” on tätä päivää. Viime hallituskaudella pääministeri Sanna Marinin narsismi ja instituution käytöstavoista poikkeava biletys Helsingin yöelämässä aiheutti närää oppositiossa. Nyt Jussi Halla-ahon resilienssi on kova pala eräille opposition edustajille. Hän ei hurahda opposition kiireettömiin vaatimuksiin, vaan vastaa toimistaan instituution säännösten mukaisesti.

Ymmärtääkseni puhemies on katsonut, ettei eduskunnan koollekutsuminen opposition vaatimalla tavalla ole perustuslain ja eduskunnan työjärjestyksen mukainen, niin hänellä on oikeus kieltäytyä siitä ja ilmoittaa päätöksen syyt. Näin hän on myös tehnyt. Hänen mielestään opposition yhteiskirjeen sisältö ei ole niin kiireellinen, etteikö sitä ehditä käsitellä normaalin istuntokauden aikana.

Tuntematta opposition kirjeen sisältöä tarkemmin, rinnastan sen kansanedustajan toimenpidealoitteeseen, jonka voi eduskunnan työjärjestyksen 20 §:n 2. momentin mukaan tehdä vain eduskunnan ollessa koolla.  Saatan tapojeni vastaisesti olla väärässäkin.

KAUKO TUUPAINEN

Mikä ero on poliitikon ja kansalaisen välillä?

tiistai, 18 heinäkuun, 2023

PS-blogi ti 18.7.2023, Keski-Uusimaa lehti pe 28.7.2023

Usean lehden kriittiset kirjoittajat eivät näytä tajuavan sitä, mikä ero on virassa olevan ministerin toimilla ja ennen ministeriksi tuloa tapahtuneilla asioilla. Olen vaikertajien kanssa samaa mieltä, että jos ministeri töpeksii virassaan, niin hänen on erottava, kuten eräät alla olevat tapahtumat kertovat:

”Suomessa nähtiin 2000-luvulla useita ministerieroja. Katri Kulmuni (Kesk) erosi julkisten varojen väärinkäytön vuoksi. Pääministeri Antti Rinne (Sdp) sai eron pitkäaikaisen sekoilun takia. Sirpa Paatero (Sdp) Postin omistajaohjausskandaalin vuoksi, joskin hänen tapauksensa liittyi osin Antti Rinteen sekoiluun. Heidi Hautala (Vihr)joutui eroamaan, koska hän yritti estää rikosilmoituksen tekemistä Greenpeacesta. Ilkka Kanervalle (Kok) myönnettiin ero tekstiviestikohun johdosta, Anneli Jäätteenmäki (Kesk) erotettiin Irak Gate-skandaalin ja Suvi Linden (Kok) golfkenttätukiskandaalin takia.”

Kaikissa mainituissa tapauksissa oli kyse joko valehtelusta, varojen väärinkäyttämisestä tai pitkäaikaisesta ministeriaikaisesta sekoilusta. Yksikään ero ei liity ministeritehtäviä edeltävään aikaan.

Näin ollen on melkoista poliittista demonisointia, nostaa esille eräiden istuvien politiikkojen vanhoja kirjoituksia tai muita toimia, olipa sitten kyse puheenjohtaja Purrasta (ps) tai tulevasta puheenjohtaja Lindtmanista (sdp).

Viiden prosentin kannatuksen vaaleissa saanut Rkp on osoittanut yhteistyökyvyttömyytensä paitsi hallitusneuvotteluissa myös hallituksessa oloaikanaan. Jatkuvaa vaikerrusta hallituksen toimista on kuultu myös tällä viikolla. Olisikin syytä heittää puolue ulos hallituksesta ja järjestää uudet vaalit, joissa PS:n ja KD:n vaaliliitto saisi riittävästi edustajia uuden hallituskoalition pohjaksi, ilman Rkp:tä.

Lopuksi totean, ministeri Rydmania (ps) kompaten, että vanhat puolueet ovat saaneet vuosikymmenien aikana omia jäseniään yliopistojen korkeisiin virkoihin sekä ”puolueettomien” lehtien ja YLEn toimituksiin. Tavalla tai toiselle he levittävät disinformaatiota perussuomalaisista.

KAUKO TUUPAINEN
Jyväskylä