Kaken aloitteet

Kaken yhteiskunnallisia aloitteita:

Kauko Tuupaisen kaupunginvaltuustoaloitteet:

Avantouintipaikkojen kehittäminen Jyväskylän kaupungin alueella. Tehty 1.§12.2003
Fortum Power and Heat Oy:n kanssa käynnistettävät neuvottelut. Tehty 6.3.2006
Graniitin liikennejärjestelyt, paikoitus ja opastus. Tehty 19.5.1997
Hannikaisenkadun ja Vaasankadun risteysjärjestelyt. Tehty 18.12.1995
Jalkakäytävien ajoratamerkintöjen selkeyttäminen. Tehty 27.10.2003
Jyväskylän kaupunginhallituksen vastuuvapaus vuodelta 2009 (JE Oy & Jkl:n Voima /Kettunen.) Tehty 7.6.2010
Jyväskylän kaupungin henkilöstöpalveluohjelman tarkistaminen. Tehty 19.1.2004
Jyväskylän kaupungin henkilöstöpalveluohjelman väliinputoajien muistaminen. Tehty ??????/2008
Jyväskylän kaupungin juhlapuiston suunnittelun käynnistäminen. Tehty 14.4.2008
Jyväskylän kaupungin myöntämistä kolmoissijalainoista (JVA Oy) perittävä korko. KV 19.6.1995, § 111
Jyväskylän kaupungin merkkipäivän vietto – vain 5-vuosittain. Tehty 21.9.2009
Jyväskylän kaupungin tytäryhtiöiden tilinpäätökset valtuutetuille. Tehty 21.5.2007
Jyväskylä Pormestarimallin kokeilukaupungiksi. Tehty 19.5.2003
Jätevesien purkuputken siirto Nenäinniemessä. Tehty 30.9.2002
Kallioplanetaarioon vievän Vertaalantien perusparannus. Tehty (KV 16.4.2012)
Kankaan tehtaan (entisen) kiinteistön kulujen seuranta. Tehty 11.10.2010
Katumaksun oikaisuvaatimus. Tehty 23.9.1987
Kaupunginteatterin (Jyväskylä) kutsuvieraskorteista luopuminen. Tehty 10.11.2008
Keltinmäen kirkon invalidipaikat paikoitusalueelle. Tehty 15.12.2008
Keskussairaalantien liikennöitävyyden parantaminen. Tehty 17.12.1990
Keskussairaalantien ja Rautpohjankadun kääntymiskaistan pidentämien (Yhdyskuntatoimi/Katu- ja puisto-osasto). Tehty 26.10.2006
Kevyen liikenteen ulkoilureitti Jyväsjärven ympäri. Tehty 23.8.1993
Kirkkopuiston lähiympäristön INVApaikat. Tehty 20.8.2007
Kukkumäentien peruskorjaus. Tehty 17.3.1997
Kulttuurikortin myöntäminen peruskoulun päättäneille. Tehty 25.8.1997
Kuokkalan kaupunginosahallinto. Tehty 16.1.1995
Kuokkalan kaupunginosatalon ja kirkon tontin maisemointi. Tehty 26.8.1991
Könkkölä säilytettävä kaupungin henkilöstöjärjestöjen käytössä. Tehty 24.9.2012
Lakien (tasa-arvo) noudattaminen Jkl:n kaupunginhallinnossa. Tehty 6.6.2005
Liikennevalot Siltakadun ja Survontien risteykseen. Tehty 17.3.1997
Louhunsalmensillan sillan peruskorjaus. Tehty 17.12.2008
Nenäinniemen kevyen liikenteen väylä . Tehty 17.5.2010
Saasteettomien liikuntamahdollisuuksien luominen Jyväskylään. Tehty 26.8.2002
Siirtolapuutarha-asukkaiden asumisolosuhteiden edistäminen. Tehty 20.1.1992
Tuomiojärven avantouintipaikan valaistuksen palauttaminen. Tehty 13.12.2010
Ulkoilualueiden rakentaminen koirille. Tehty 30.9.1991. Asiaa kiirehditty 6.9.1998 Tekniselle lautakunnalle osoitetulla kirjeellä., liittyen valtuuston asiasta päättämään ponteen.
Urheiluseurojen vuosiavustusten korottaminen. Tehty 17.12.1979
Uudenvuoden juhlatilaisuuden alkamisajankohdan muutos. Tehty 7.1.2013
Ympäristöhaitan poistaminen Kuokkalasta. Tehty 15.6.1998

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JUHLAPUISTON SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN

Esitän kunnioittaen, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy toteuttamaan kaupunginvaltuuston 21.3.1987 tekemää juhlapäätöstä, jonka mukaisesti:

”vuoden 1982 yleiskaavassa virkistysalueeksi merkitty Haukanniemen alue siihen liittyvine vesi- ja suojelualueineen kuin myös teknisen oppilaitoksen alueeseen rajoittuvat virkistysalueet rakennetaan 150-vuotiaan kaupungin juhlapuistoksi”.

Kaupunginvaltuusto päätti samassa asiakohdassa myös seuraavaa:

”suunnittelusta järjestetään kilpailu, jolloin toteutusta ajatellen on mahdollistettava yritysten, liikelaitosten ja yksityisten kaupunkilaisten osallistuminen suunnitelman toteutukseen”.

Juhlapuiston suunnittelun käynnistämisen ajankohta on mielestäni jo ensi vuonna, koska Haukanniemi sijaitsee ”Suur-Jyväskylän” keskellä ja sen palvelujen piirissä on lähivuosina 130.000 kaupunkilaista.

Eräänä vaihtoehtona voisi olla Helsingin Meilahdessa sijaitseva Seurasaaren kaltainen kansanpuisto, jossa vuosittain vierailee yli 600.000 kävijää.

Seurasaaressa järjestetään näyttäviä perinnetapahtumia mm. pääsiäisenä, juhannuksena (kansainvälinen tilaisuus) ja jouluna. Lisäksi siellä pidetään erilaisia kesäjuhlia ja alueella on mahdollista vaikkapa arkiseen makkaranpaistoon erityisillä grillauspaikoilla.

Ideointi ja suunnittelu on syytä käynnistää kaupunkilaisten antamien vinkkien pohjalta juhlapäätöksen mukaisesti.

Esitänkin, että kaupungin vuoden 2009 talousarvioon varataan määräraha juhlapuistohankkeen suunnittelun käynnistämiseen.

Jyväskylässä 14.4.2008
Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu, PerusÄssä

Kirkkopuiston lähiympäristön invalidien paikoituspaikat

Jyväskylän Kirkkopuiston sivulla, Gummeruksenkatu 7:ää vastapäätä, on kaksi invalidien vinoa paikoitusruutua. Ruudut ovat kuitenkin niin kapeita, että invalidin pysäköityä niihin autonsa, hän ei saa ovia riittävästi auki.

Lisäksi on esitetty toiveita, että Kirkkopuiston Kilpisenkadun puolelle saataisiin kaksi uutta – riittävän leveää – invalidien pysäköintiruutua nykyisen paikoitusalueen yhteyteen.

Esitän kunnioittaen, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kyseisten invalidien paikoitusongelmien poistamiseksi.
Jyväskylässä 20.8.2007

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu,
PerusÄssän valtuustoryhmän puheenjohtaja
Jyväskylän kaupunginvaltuustolle

HENKILÖSTÖPALVELUOHJELMAN VÄLIINPUTOAJIEN MUISTAMINEN

Jyväskylän kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.2.2003, § 73 kymmenkunta vuotta ”jäissä” ollutta kaupungin henkilöstöpalveluohjelmaa. Hyväksytyssä ohjelmassa vuosina 1993 – 2002 eli kymmenen vuoden aikana kaupunkia 20 tai 30 vuotta palvelleet työntekijät ja viranhaltijat unohdettiin lähes kokonaan, kun uusittu ohjelma otettiin käyttöön 1.1.2003. Asiaa käsiteltiin uudestaan kaupunginhallituksen kokouksessa 3.5.2004, § 218, jolloin kaupunginhallitus totesi, ”ettei tässä vaiheessa ole tarvetta muuttaa nykyistä käytäntöä”.

Nyt kun kaupungin johdossa ”puhaltavat uudet tuulet ja hallituksessa lakaisevat uudet luudat”, on syytä tarttua asiaan uudelleen ja poistaa työntekijöiden keskuudessa pitkään hiertänyt epäkohta.

Esitänkin kunnioittaen, että kaupunginhallitus tarkistaisi henkilöstöpalveluohjelmaa siten, etteivät kaupunkia pitkään palvelleet ahkerat ja tunnolliset henkilöt jäisi toistuvasti väliinputoajiksi kaupungin palkitsemisjärjestelmässä.

Saamani yhteydenottojen perusteella totean, että on eittämättä väärin, että 10 vuotta nuoremmat työntekijät palkitaan työyhteisössä viikon palkallisella lomalla ja pitempään palvelleet työtoverit jäävät henkilöstöpalveluohjelman epäkohdista johtuen väliinputoajan asemaan.

Useat työntekijät jäävät lähivuosina eläkkeelle ja he toivovatkin, että kaupunki muistaisi heitä työuran loppupuolella viikon palkallisella lomalla. Tämä, jos mikään, kohottaisi Jyväskylän kaupungin imagoa paitsi työntekijöiden myös kaupunkilaisten silmissä.

Jyväskylässä 19.2.2007
Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle

Valtuuston työjärjestyksen muuttaminen

Esitän, että kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 19 pykälää muutetaan siten, että jos asian käsittelyn (keskustelun) aikana tehdään kannatettu pöydällepano tai palauttamisesitys, joka hyväksyttynä keskeyttää asian käsittelyn, niin valtuusto suorittaa välittömästi äänestyksen asian johdosta.

Perusteluksi totean, että vaikka ”puheenvuorot rajoitetaan koskemaan vain pöydällepano- tai palauttamisesitystä”, niin puhujat pääsääntöisesti ottavat kantaa muihinkin asioihin ja täten tarpeettomasti ja usein tahallisesti pitkittävät valtuuston kokousta.

Jyväskylässä 13.11.2006

Kauko Tuupainen

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle

Yhteistyö Fortumin kanssa suurvoimala-asiassa

Kun Jyväskylän Energia Oy on päättänyt (kaupunginhallituksen luvalla) ottaa tulevaan ”suurvoimalahankkeeseensa” mukaan seitsemän vähemmistöosakasta, joille kaikille pääomistajan lisäksi on aikomus maksaa – voimalan valmistumisen jälkeen – osinkoja, esitän kunnioittaen seuraavaa:

Seitsemän vähemmistöosakkaan joukossa on useita yhtiöitä, joiden toimialaan ei kuulu energian tuottaminen, vaan kyse on yhtiöiden omista – taloudellisista intresseistä. Näihin intresseihin katson myös kuuluvan ns. mankala- periaatteen soveltamisen.

Ihmetystäni herättääkin, voimalahankkeen omistuspohjaa laajennettaessa ns. piensijoittajien suuntaan, että miksi on unohdettu tämän maan ja pohjoismaiden merkittävin energiayhtiö Fortum Power and Heat?

Esitänkin kunnioittaen, että kaupungin johto (mukana myös edustajat kaupunginhallituksesta) käynnistää neuvottelut Fortumin johdon kanssa ”uudesta JYTístä” siten, että kaupungin osuus olisi yhtiöstä 50 prosenttia ja Fortumin sekä muiden vähemmistöosakkaiden osuus loput eli 50 %. Tällöin tulisi virallisesti testattua Fortumin halukkuus Jyväskylän energiahuollon kehittämisessä pitkällä tähtäimellä.

Jyväskylässä 6.3.2006

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu (sd)

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle

Lakien noudattaminen Jyväskylän kaupunginhallinnossa

Kuntalain 21 §:n mukaisesti ”Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

”Laillisuuden valvonta” edellyttää mielestäni sitä, että myös kaupunginhallitus noudattaa omassa päätöksenteossaan voimassa olevaa lainsäädäntöä, eikä syyllisty pikkunäppärään puoluepolitikointiin. Näin on tapahtunut jo useamman kerran tänä keväänä, kun kaupunginhallitus on nimennyt ehdokkaitaan kokonaan tai osittain omistamiensa yhtiöiden hallituksiin.

Näissä valinnoissa on rikottu tasa-arvolakia. Tasa-arvolain vastaisia päätöksiä on tehty mm. kaupunginhallituksen kokouksessa 11.4.2005 (§ 197) sekä 25.4.2005 (§§ 222 ja 229). Kyseessä olevat kaupungin konserniyhtiöt ovat Jyväs-Parkki Oy, Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy ja Jyväskylän Laajavuori Oy.

Jyväskylässä 6.6.2005

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu
31.10.2005

Tilavarauksen poistaminen Kuokkalan kehäväylältä

Kaupungin kaavoituslautakunnan käsitellessä 16.5.2000 (§ 76) lausunnon antamista – Kuokkalan kehäväylän tarveselvityksestä – Keski-Suomen tiepiirille, syntyi äänin 5 – 4 päätös, jonka mukaisesti ”kaavaan jätetään kuitenkin tilavaraukset korkeatasoiselle yleiselle tielle, Kuokkalan kehäväylälle”. (Tästä koko aloitteeseen…)
Jyväskylän kaupunginhallitukselle


OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSIÄ NROT 222 JA 229 (25.4.2005) SEKÄ 11.4.2005, § 197 TEHDYN LAINVASTAISEN PÄÄTÖKSEN TARKISTAMINEN

Pyydän kohteliaimmin kaupunginhallitusta tarkistamaan otsikoissa mainittuja päätöksiään, koskien Jyväskylän Laajavuori Oy:n varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy:n yhtiökokoukselle annettuja ohjeita.

Ohjeiden mukaan Laajavuori Oy:n hallitukseen esitettiin kolmea henkilöä, jotka kaikki olivat miehiä ja Puhdistamo Oy:n hallitukseen neljää henkilöä, joista vain yksi oli nainen.

Suomen perustuslain mukaan maamme lainkäyttöpiiriin kuuluvien ihmisten tasa-arvo taataan asianomaisessa perusoikeussäädöksessä. Ihmisten tasa-arvoa suojaa säädös, jossa on säädetty sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tätä lainkirjainta ja samalla tasa-arvolakia on molemmissa kaupunginhallituksen päätöksissä loukattu.

Tasa-arvolain 4 §:n 3 momentissa todetaan:
”Jos virastolla, laitoksella taikka kunta- ja valtioenemmistöisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu”.

Samalla kehotan kaupunginhallitusta tarkistamaan myös – kylläkin lainvoimaisuuden saanutta – 11.4.2005, § 197, tehtyä päätöstään, jossa Jyväs-Parkki Oy:n hallitukseen nimettiin viisi henkilöä, joista vain yksi oli nainen.

Jyväskylässä 8.5.2005

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu,
vv. 2001-2004 tarkastusltk:n varapj.

Jyväskylän kaupunginvaltuustolle

”Speaker´s Corner” Jyväskylään

Esitän kunnioittaen, että Kirkkopuistosta varataan ”kulmaus” (esim. Kaupunginteatteria vastapäätä), jossa kansalaiset voisivat ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Uskon että kulmaus ”Church Park´s Corner” saavuttaisi nopeasti Lontoon Hyde Park´n tapaisen julkisuuden. Kulmausta pitäisi päästä testaamaan jo tulevien kunnallisvaalien alla.

Jyväskylässä 21.6.2004

Kauko Tuupainen
kaupunginvaltuutettu sekä 26 muuta valtuutettua

Henkilöstöpalveluohjelman tarkistaminen

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.2.2003, § 73 tarkistaa kymmenkunta vuotta ”jäissä” ollutta kaupungin henkilöstöpalvelu- ohjelmaa.

Totesin, että hyväksytyn henkilöstöpalveluohjelman mukaisesti vuosina 1993 – 2002 eli kymmenen vuoden aikana 20 ja 30 vuotta kaupunkia palvelleet työntekijät ja viranhaltijat unohdettiin lähes kokonaan, kun ”uusi henkilöstöpalvelu- ohjelma” otettiin käyttöön 1.1.2003. Olisi ollut järkevämpää aloittaa palkitseminen ”rästissä” olleiden työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkitsemisesta, eikä jättää heitä ”nuolemaan näppejään”. Esimerkiksi 29 vuotta kaupunkia palvellut henkilö saattaa jäädä kokonaan palkitsematta nykyjärjestelmässä.

Esitin, että kaupunginhallitus tarkistaisi vuoden takaista päätöstään siten, etteivät kaupunkia pitkään palvelleet ahkerat ja tunnolliset henkilöt jäisi väliinputoajiksi kaupungin palkitsemisjärjestelmässä.

Kokouksessaan 3.5.2004, § 218 kaupunginhallitus totesi Yhteistyötoimikunnan lausuntoon viitaten, ettei tässä vaiheessa ole tarvetta muuttaa nykyistä käytäntöä. Yhteistyötoimikunta oli käsitellyt asiaa Vierumäellä 17.3.2004 ja todennut tuolloin yksimielisesti, ”että tässä vaiheessa henkilöstö palveluohjelman ´avaaminen´ ei ole järkevää eikä taloudellisesti mahdollistakaan.”

(Että silleen sitä hoidetaan ja ”päätetään” henkilöstön asioista. Yhteistyötoimikunnassakin ay-liikkeen edustajien toimesta/KT:n huomautus)

1.12.2003 Avantouintipaikkojen kehittäminen Jyväskylän kaupungin alueella

Totesin aloitteessani mm., että valtakunnallisesti avantouimareiden määrä on jatkuvassa kasvussa. Jyväskylässäkin on eri seuroissa yli 1.400 maksavaa jäsentä ja uusia uimareita liittyy jatkuvasti. Avantouinnin merkitys sairauksien ennaltaehkäisyssä ja terveyden ylläpitäjänä, on todeksi havaittu.

Esitinkin, että Jyväskylän kaupunki laatisi suunnitelman kaupunkialueen nykyisten uintipaikkojen kehittämiseksi ja uusien saamiseksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyikin kokouksessaan 1.3.2004 liikuntalautakunnan esityksen työryhmän perustamisesta asiaa tutkimaan. Työskentelyn tuloksena toteutunee uuden avantouintipaikan saaminen Tikan rantaan talvikaudeksi 2004-2005.

27.10.2003 Kevyen liikenteen väylien merkitseminen selkeästi.

Erityisesti kaupungin keskustassa on ollut ongelmia kevyen liikenteen sujumisessa, kun pyöräilijät käyttävät pelkästään jalankululle tarkoitettuja jalkakäytäviä.

Esitin, että niille väylille, joissa on sallittu sekä jalankulku että pyöräily, maalattaisiin katuun selkeästi asiasta kertovat merkinnät. Ne väylät, joissa merkintää ei ole, olisivat vain ja ainoastaan jalankulkijoiden käytössä.

Kaupunginvaltuus hyväksyikin esityksen kokouksessaan 5.4.2004.

19.5.2003 Jyväskylä pormestarimallin kokeilukaupungiksi

Esitin, että Jyväskylän kaupunki tutkisi mahdollisuuksia hakeutua ns. pormestarimallin kokeilukaupungiksi.

Totesin mm., että kansanvaalilla valittu pormestari olisi suoraan poliittisessa vastuussa kaupunkilaisille, kun esim. kaupunginjohtajalla on vain virkavastuu. Pormestarista tulisi samalla kaupunkilaisten ykkösedustaja kaupungin hallinnossa.

Pormestarilla olisi oikeus ja velvollisuus nostaa julkiseen keskusteluun asiakysymyksiä ja tuottaa niihin erilaisia vaihtoehtoja. Nykykulttuurissa kaupunginhallituksen valmisteluun tulevat asiat vain virkamiesjohdon kautta, jolloin ”epämukavat” asiat saattavat maata johdon pöytälaatikossa pitkiäkin aikoja.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 1.3.2004 ja totesi sen olevan edelleenkin ”keskushallinnon valmistelussa”.

Seuraavan kerran aloite oli esillä kaupunginvaltuustossa 14.3.2005, jolloin valtuusto totesi seuraavaa: ”Kauko Tuupaisen valtuustoaloitteesta Jyväskylän hakeutumisesta pormestarimallin kokeilukaupungiksi voidaan todeta, että kaupunginvaltuusto on vuonna 2004 päättänyt kaupungin hallinnon uudistamisesta. Näin ollen aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.”

30.9.2002
Jätevesien purkuputken siirto Nenäinniemessä

Jyväskylän seudun Puhdistamo Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 20.9.2002, ettei puhdistetun jäteveden purkuputkea pidennetä eikä siirretä, vaikka alueen asukkaat olivat sitä toivoneet.

Mielestäni Jyväskylän kaupungin, yhtiön pääosakkaana (70 %), tulisi antaa tukea asukkailleen ja velvoittaa yhtiö siirtämään tai jatkamaan purkuputkea yhtiökokouksen päätöksellä.

Markkinointivaiheessa salattiin tontin ostaneilta rakentajilta purkuputken sijainti joko tahattomasti tai tahallisesti ja sitä kysyttäessä annettiin harhaanjohtavaa tietoa asiasta.

Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitetta kokouksessaan 10.3.2003, jolloin kaupunginhallituksen päätöksen vastaisesti asia siirrettiin jatkokäsittelyyn. Kokouksessaan 1.3.2004 kaupunginvaltuusto kuitenkin totesi, että ”Itä-Suomen ympäristövirasto oli antanut luvan jäteveden siirtoputken sijainnille 17.11.2003”. Näin ne viranomaiset päättävät kansalaisten asioista.

26.8.2002
Saasteettomien liikuntamahdollisuuksien luominen Jyväskylään

Jyväskylän kaupunki tunnetaan paitsi koulukaupunkina myös liikuntakaupunkina. Tätä – jo syntynyttä – imagoa haluamme myös me – allekirjoittaneet – osaltamme ylläpitää.

Kaupunkilaiset ja kaupunkiin tulleet turistit haluavat – muun ohessa – liikkua puhtaassa ja saasteettomassa luonnossa, esim. Laajavuoren lähimaastossa. Esitämmekin kunnioittaen, että Jyväskylän kaupunki kunnostaisi Laajavuoren lähimaastoon 10 – 15 km:n pituisen retkeilyreitin, jota voisi kävellä, sauvakävellä tai jopa juosta ”kuivin jaloin” ilman kumisaappaita. Eräs mahdollisuus olisi hyödyntää jo valmiina olevat latupohjat pienin parannuksin.

Muutama rumpu pahimpiin kosteikkoihin ja vähän maata päälle, ei horjuttaisi merkittävästi vuoden 2003 talousarvion peruspilareita. Kaupunginvaltuusto hyväksyi aloitteen kokouksessaan 11.11.2002.

15.6.1998
Ympäristöhaitan poistaminen Kuokkalasta

Pohjanlahdentien ja Sulkulantien risteyksen välittömässä läheisyydessä on aikoinaan toiminut kivilouhimo, joka on jättänyt jälkeensä pari-kolme korkeata kivikasaa. Kivikasat muodostavat paitsi ”vaarallisen” myös ruman ympäristöhaitan Kuokkalan yläasteen välittömässä läheisyydessä.

Esitin, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin kalliolohkareiden ja kivien poistamiseksi sekä huolehtii alueen maisemoinnista. Kiviä voi hyödyntää esim. kaupungin kaavaileman Mattilanniemen täytössä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyikin esityksen kokouksessaan 24.8.1998. Kivikasat hyödynnettiin Jyväsjärven täytössä vv. 1998-99.

25.8.1997
Kulttuurikortti peruskoulunsa päättäneille

Esityksenä oli, että kaupungin eri viranomaiset päättäisivät yhdessä myöntää ns. kulttuurikortin peruskoulunsa päättäneille koululaisille. Kortti olisi henkilökohtainen ja se oikeuttaisi hänet maksuttomaan sisäänpääsyyn vuoden tai kahden ajaksi teatteriin, konsertteihin, museoihin ja eräisiin muihinkin maksullisiin kulttuuritapahtumiin.

Kulttuurikorttia kokeiltaisiin joitakin vuosia ja saatujen kokemusten jälkeen tehtäisiin lopulliset ratkaisut sen soveltuvuudesta nuorten kulttuuriharrastusten lisäämiseen. Kortti voitaisiin ojentaa saajalleen esimerkiksi koulun päättötilaisuudessa.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 17.11.1997, muttei hyväksynyt esitystä kulttuurilautakunnan kriittiseen lausuntoon perustuen. ”Lähinnä oli kyse jälleen rahasta, mistäs muusta” (KT).

19.5.1997
Graniitin liikennejärjestelyt, paikoitus ja opastus

Kuokkalan ydinkeskustassa olevan Graniitti- nimisen monipuolisen harrastuspaikan käyttäjät ovat toivonet seuraavia toimenpiteitä: 1) Pohjanlahdentien varteen asennetaan näkyvät opastuskilvet, joissa lukee Graniitti, 2) Pohjanlahdentieltä tehdään oma kääntymiskaista paikoitusalueelle, 3) Paikoitusaluetta laajennetaan tarvetta vastaavasti. Valtuusto hyväksyi esityksen 25.8.1997.

17.3.1997
Liikennevalot Siltakadun ja Survontien risteykseen

Kuokkalan ja Jyväskylän keskustan välillä eli Siltakatua pitkin kulkee vuorokaudessa noin 10.000 ajoneuvoa. Asia on todettu useissa eri yhteyksissä. Vilkkaasta liikennöinnistä johtuen kääntyminen Survontieltä varsinkin keskikaupungin suuntaan on ongelmallista. Esitänkin kunnioittaen, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin liikennevalojen saamiseksi Survontien ja Siltakadun risteykseen.

Kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 26.1.1998 ja merkitsi tiedokseen teknisen lautakunnan toteamuksen, ”että Survontien – Siltakadun risteyksen valo-ohjaamiseen ei lähi vuosina ole osoittaa rahoitusta, koska kiireellisempiäkin kohteita odottaa toteutusta”. Myöhemmin risteykseen on saatu liikenneympyrä sekä kuuluisa ”Halla”-niminen patsas, jolla on myös muita nimiä.

17.3.1997
Kukkumäentien peruskorjaus

Kukkumäentie välillä Länsiväylä – Honkaharjuntie on ollut useita vuosia ala-arvoisessa kunnossa. Tietä joutuvat päivittäin käyttämään sadat ihmiset työmatkojensa vuoksi. Tähän käyttäjäkuntaan kuuluvat mm. Keskussairaalan työntekijät sekä sairaalan potilaat ja heidän omaisensa.

Esitänkin kunnioittaen, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin Kukkumäentien peruskorjaamiseksi jo tulevana kesänä. Aloite hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 9.3.1998.

23.8.1993
Kevyen liikenteen ulkoilureitti Jyväsjärven ympäri

”Useissa Jyväskylän kaupungin ulkoilua ja virkistystä koskevissa suunnitelmissa on pidetty tärkeänä kevyen liikenteen ulkoilureittiä Jyväsjärven ympäri. Reitti takaisi valmistuttuaan sekä pyöräilijöille että jalankulkijoille turvallisen ja lähes saasteettoman (mm. pakokaasut) ulkoilumahdollisuuden. Reitin välittömällä vaikutusalueella asuu kymmeniä tuhansia kaupunkilaisia (mm. Kuokkala, Halssila ja ruutukaava-alue), joten minkään pienen ryhmän erityispalvelusta ei ole kysymys.

Esitän, että kaupunginhallitus ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta reittipohjan tarvitsemat maa-alueet saataisiin kaupungin omistukseen, reitin vaatima kaavoitus tehdyksi ja varattaisiin tarvittavat määrärahat ulkoilureitin rakentamiseksi”. Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen 22.5.1995.

20.1.1992
Siirtolapuutarha-asukkaiden asumisolosuhteiden edistäminen

Kuokkalan kaupunginosan nopea, urbaani rakentaminen on aiheuttanut lieveilmiöitä mökkikylän perinteisessä rauhassa. Asukkaat ovat ottaneet yhteyttä ja kertoneet, että ”alueesta on muodostumassa lähiasukkaiden koiratarha, erilaisten ajopelien rallialue ja varkaiden paratiisi. Asukkaat ovat menettämässä heille tähän asti kuuluneen tärkeän elementin – rauhan”.

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään aloitteen totesi, että tekninen palvelukeskus on varautunut aloitteessa mainittujen epäkohtien korjaamiseen ja varannut ”hankkeiden toteuttamiseen 335.000 mk” ja asemakaavan muutoksesta aiheutuviin kunnallisteknisiin töihin 110.000 mk.

17.12.1990
Keskussairaalantien liikenteen edistäminen

”Huomioiden varsinkin työpäivien sekä aamu- että iltapäiväliikenteen aiheuttamat liikennöintiongelmat Keskussairaalantiellä välillä Köyhälampi – Rautpohjankatu, esitän kunnioittaen, että kyseiselle osuudelle rakennetaan kolmas ajokaista, joka palvelisi Hippoksen (Rautpohja) suuntaan kääntyvää ajoneuvoliikennettä”. Tähän esitykseen yhtyi sdp:n valtuustoryhmä ja esitys toteutui vuoden 1991 lopulla

23.9.1987
Katumaksun oikaisuvaatimus

Esitin yhdessä vaimoni kanssa ns. katumaksun oikaisuvaatimuksen. Kyseessä oli voimassa ollen katumaksulain virheellinen tulkinta. Kaupunginhallitus hyväksyi valituksen kokouksessaan 7.11.1988, josta aiheutui, että sadat Kuokkalan kaupunginosan asukkaat saivat takaisin virheellisin perustein perittyjä katumaksuja yli miljoona markkaa.

17.12.1979
Urheiluseurojen vuosiavustusten korottaminen:

Jyväskylän kaupunginvaltuusto osoitti v. 1980 talousarviossa 200.000 mk urheiluseurojen raha-avustuksiin. Jyväskylän kaupunki tulee saamaan 1.1.1980 voimaan tulevan liikuntalain myötä valtionosuutena n. 100.000 mk. Esitän, että kyseisellä summalla korotetaan urheiluseuroille jaettavaa raha-avustusta.”

Esitykseen yhtyi koko sdp:n valtuustoryhmä ja 10.3.1980 kaupunginvaltuusto.

Seuraavan kerran aloite oli esillä kaupunginvaltuustossa 14.3.2005, jolloin valtuusto totesi seuraavaa: ”Kauko Tuupaisen valtuustoaloitteesta Jyväskylän hakeutumisesta pormestarimallin kokeilukaupungiksi voidaan todeta, että kaupunginvaltuusto on vuonna 2004 päättänyt kaupungin hallinnon uudistamisesta. Näin ollen aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.”