Arkisto lokakuu, 2009

Miksi Valkeamäen kaava ei kelpaa valtuustolle?

perjantai, 30 lokakuun, 2009

Keskisuomalaisen mielipidepalsta pe 30.10.2009

Valtuusto päätti viime maanantaisessa kokouksessaan hyväksyä Tanhukaaren (Kuokkala) ja Kangasvuoren täydennyskaavat äänestyksen jälkeen. Tanhukaaren hyväksymistä vastusti 18 ja Kangasvuoren kaavaa 11 valtuutettua.

Yritin neljän muun valtuutetun tukemana nostaa myös ns. Valkeamäen osayleiskaavan Jyväskylän maankäytön toteutusohjelmaan vv. 2010–2012, mutten siinä onnistunut.  Haluankin kysyä näin julkisesti, että mikä kaavassa mättää?

Kaava-alue sijoittuu Ruokepuolisen etelä- ja Keuruuntien länsipuolelle.  Alue rajoittuu etelässä Mustalammen asuinalueeseen.  Valkeamäki siirtyi kaupungin omistukseen v. 1991 ja maksoi 26 miljoonaa markkaa (4,4 miljoonaa euroa).  Maa-alue on ollut kaupungin omistuksessa 18 vuotta, tuottamatta mitään.  Melkoista yhteisten varojen väärinkäyttöä.  Jos kaavoitetut tontit myytäisiin halukkaille pienrakentajille ja urakoitsijoille, paranisi kaupungin kassatilanne 50 miljoonalla eurolla.

Valkeamäen kaava-alueelle on esitetty rakennusoikeutta noin 600.000 k-m2 ja asuntoja 8.000 – 10.000 asukkaalle.  Omakotitontteja on kaavassa noin 1.300 kpl sekä rivi- ja pienkerrostaloihin tulisi yli 2.000 asuntoa.  Lisäksi alueelle rakentuisi kerrostaloja noin 30.000 k-m2:n verran.

Yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä kesä-heinäkuussa 2007 ja saadusta palautteesta on laadittu yhteenveto, mutta sitä ei ole vielä käsitelty, koska hanke lyötiin jäihin.  Koko alue mahtuu myös eräänä kriteerinä pidetyn 10 km:n säteen piiriin kaupungin keskustasta ja alueen asukkaat voivat hyödyntää paikallisliikenteen palveluja.

Tiedostan, että kunnallistekniikka maksaa maltaita, mutta nyt olisi edullista rakentaa ja samalla työllistää työmiesten lisäksi myös kone- ja autoalan yrittäjiä. Alueelta keskustaan rakennettava runkoviemäri palvelisi myös Köhniön, Kypärämäen, Killerin, Keltinmäen, Keljon keskuksen ja Palokan viemärien uusimistarvetta, jolloin sen kustannukset eivät kaatuisi yksinomaan Valkeamäen piikkiin.

Mielestäni olisi merkittävästi järkevämpää rakentaa kaupunkia alueittain, kuin pieniä asuinplänttejä kaavoittamalla asuttujen alueiden välisille viher- ja metsäalueille.

KAUKO TUUPAINEN

kaupunginvaltuutettu (PS)

Jyväskylän Kuokkala

Jyväskylän kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2010

tiistai, 27 lokakuun, 2009

Jyväskylän kaupunginjohtajan talousarvioehdotus vuodelle 2010/KV 16.10.2009

Vuoden 2010 menot ovat yhteensä 853,375 M€, josta investointimenojen osuus on 72 M€, pitkäaikaisten lainojen lyhennysten määrä 14,500 M€. Valtaosan budjetista eli 49,5 % vie sosiaali- ja terveystoimi, jonka osuus on 422,337 M€. (lisää…)